کمیته های برگزار کننده:

دبیر همایش: دکتر رضایوسفی

کمیته علمی

دبیرعلمی: دکتر حمیدرضا کربلایی

اعضای کمیته علمی

دکتر رضایوسفی(دانشگاه شیراز) - دکتر حمیدرضا کربلایی(دانشگاه شیراز) - دکتر نویدمقرب (دانشگاه شیراز) - دکتر مصطفی سعادت (دانشگاه شیراز) - دکتر ایرج سعادت (دانشگاه شیراز) - دکترحسن محبت کار (دانشگاه شیراز) - دکتر علی مرادشاهی(دانشگاه شیراز) - دکتر ساسان محسن زاده (دانشگاه شیراز) - دکتر علی نیازی (دانشگاه شیراز) - دکتر زهره حیدریان (دانشگاه شیراز) - دکتر غلام رضا کاووسی (دانشگاه شیراز) -دکتر علی خلفی نژاد(دانشگاه شیراز) - دکتر بهرام همتی نژاد (دانشگاه شیراز) - دکتر محمود امين لاري (دانشگاه شيراز) - دکتر محمد طباطبايي (دانشگاه شيراز) - دکتر محمد مهدی پاپری (دانشگاه صنعتی شیراز) - دکترعلی اکبر موسوی موحدی (مرکزتحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک دانشگاه تهران) - دکتر مهریار امینی نسب (دانشگاه تهران ) - دکتر خسروخواجه (دانشگاه تربیت مدرس) - دکتر سامان حسینخانی (دانشگاه تربیت مدرس) - دکتر ابوالفضل برزگر (دانشگاه تبریز) -دکتر نصرت الله ضرغامی (دانشگاه علوم پزشکی تبریز) - دکتر مهدی صادقی (مرکز ملی تحقیقات ژنتیک و فناوری زیستی) - دکتر عبدالخالق بردبار(دانشگاه اصفهان) -  دکتر مهران میر اولیایی (دانشگاه اصفهان) - دکتر سید جعفرموسوی (دانشگاه جامع امام حسین) - دکتر حسین هنری (دانشگاه جامع امام حسین) - دکترفیروزابراهیمی(دانشگاه جامع امام حسین) - دکتر رضا ساجدی (دانشگاه گیلان) - دکتر مجید تقدیر (دانشگاه گیلان) - دکتر ناصر پارسا (NIH آمریکا) - دکتر مجتبی امانی (دانشگاه علوم پزشکی اردبیل) - دکتر اسدالله اسدی(دانشگاه محقق اردبیلی) - دکترنعمت الله غیبی(دانشگاه علوم پزشکی قزوین) - دکتر مصطفی رضایی طاویرانی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) دکتر حمید مقدسی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) دکتر سیدامیرمحسن ضیایی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر سید عبدالرضا مرتضوی طباطبایی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر ابولفضل موفق(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر سید حسن مقدم نیا (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر محمدرضا زالی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر علیرضا اکبر زاده باغبان (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر علیرضا زالی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و قائم مقام سازمان نظام پزشکی کشور) - دکتر محمدحسین حیدری(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر محسن نفر(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر سعید حسامی تکلو (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار) - دکتر اسماعیل اکبری(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر پرویز طوسی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر مجید رضایی طاویرانی(دانشگاه علوم پزشکی ایلام) - دکترکامبیزگیلانی(پژوهشکده ابن سینا جهاد دانشگاهی) - دکتر هوشنگ امیررسولی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر محمدحسن حیدری(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر محمد محمدی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - دکتر علی رحیمی پور(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) -  دکتر محسن محمدی(وزارت جهاد کشاورزی).

 

کمیته اجرایی

دبیر اجرایی: محمدباقر شاهسونی

اعضای کمیته اجرایی

مهسا حکیم آرا - زهرا فرحناک - زهرا رجایی - پریسا تاجر - مه سیما خوشنویس زاده - پریسا دهقانی - الهه هاشمی - شیما رعیت پیشه - آزاده مصطفوی - یاسمین وحیدی - مرضیه کاویانی - رضوان دهقانی - المیرا شجری - اسما بیرقی - محدثه اسدی - الهه رضازاده - فاطمه عندلیب - راضیه کامکار - مارال عضدی - سارا جعفری - نسرین احمدی - شیما بهرام جهان - یاسمین شکیبا - رویا کارگر - اعظم منصوری - مینو شاهانی - حکیمه زالی - علی حیدردوست - سعید دهقان - محمود محمدزاده - حسین فرح زادی - امین رستمی - محی الدین جعفری.

 

تقویم فارسی

 
يكشنبه
1397
خرداد
6
 

کاربران حاضر

friendavatargues
ميهمان(ها)
2 ميهمان حاضر